POSTERS

STÄDJAN

Här hittar ni våra fantastiska posters på Städjan. Dessa vackra posters pryder väggarna helt fantastiska i varje hem.
De strålar ett lugn och längtan till fjället!


Städjan är ett fjäll i Älvdalens kommun i norra Dalarna, i Idre socken. Fjället är den sydligaste toppen i det svenska fjällmassivet. Berget skiljer sig från andra i regionen genom sin branta toppkrona som höjer sig från ett mer typiskt lågfjäll. Toppkronan är utsträckt i nord-sydlig riktning och har en högre topp i norr (1131 m) och en lägre i söder. Städjan bildar tillsammans med intilliggande Nipfjället Städjan-Nipfjällets naturreservat. Området kring Städjan och hela nordvästra delen av Älvdalens kommun är sommarbetesmark för renhjordarna i Idre sameby.

Motiven på Städjan finns i flera olika storlekar och kontakta oss gärna om ni har några frågor!